Privacy Verklaring

Schoolspullenvoorjou.nl, gevestigd aan Grindzuigerstraat 49 1333 MS Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.schoolspullenvoorjou.nl/
Vestigingsadres: Grindzuigerstraat 49, 1333 MS Almere
Bezoekadres: Grindzuigerstraat 49, 1333 MS Almere
Telefoon: +31 6 16 15 11 84

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoolspullenvoorjou.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • IP – (Alleen bij bestellingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoolspullenvoorjou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Schoolspullenvoorjou.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Schoolspullenvoorjou.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Schoolspullenvoorjou.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoolspullenvoorjou.nl neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoolspullenvoorjou.nl) tussen zit. Schoolspullenvoorjou.nl gebruikt het volgende systeem:
Mollie
Mollie is een betalingssysteem dat door Schoolspullenvoorjou.nl wordt gebruikt om verschillende betalingsmiddelen veilig en via encryptie aan te bieden. Mollie bepaalt automatisch na betaling of dit succesvol is verlopen, waarna dit wordt aangegeven binnen de website van Schoolspullenvoorjou.nl om jouw bestelling daarna verder te kunnen afhandelen. Lees hier de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoolspullenvoorjou.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Gegevens bij bestelling 
 • Jouw voor- en achternaam, jouw adresgegevens, jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in de webshop. De gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele vervolgbestelling.
 • Jouw bankrekeningnummer wordt momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in Mollie. Deze gegevens worden gebruikt wanneer er een terugbetaling plaatsvindt.
Gegevens bij contactformulier 
 • Jouw naam, jouw e-mailadres, jouw bericht en eventueel jouw telefoonnummer worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard op de website. De gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van jouw bericht.
Analytische gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, jouw internetbrowser en apparaat type worden opgeslagen door Google Analytics. Deze worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoolspullenvoorjou.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn bedrijven die zorg dragen voor hosting van onze website en email, het goed functioneren van de website, het veilig bijhouden van klantgegevens en verwerken van betalingen die gedaan zijn voor de website van Schoolspullenvoorjou.nl. Schoolspullenvoorjou.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoolspullenvoorjou.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies, zoals cookies die ervoor zorgen dat producten in een winkelmandje blijven of dat je recent bekeken producten ziet. Daarnaast ook analytische cookies, maar alleen diegene die geen inbreuk maken op je privacy. IP-adressen zijn anoniem gemaakt op onze website en worden daarom niet opgeslagen, maar enkel zichtbaar bij bestellingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone en dat wordt bewaard voor maximaal 1 maand. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Bekijk & beheer jouw instellingen voor cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoolspullenvoorjou.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolspullenvoorjou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Schoolspullenvoorjou.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoolspullenvoorjou.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoolspullenvoorjou.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2020.